Imię i nazwisko:
Nazwa firmy, którą Pan/i reprezentuje:
  Nr telefonu:
Temat wiadomości:
 Treść wiadomości:

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź

tel. (42) 253-80-00, fax. (42) 253-80-10

e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl


Biuro w Warszawie             Biuro w Płocku 

00-854 Warszawa               09-402 Płock             

Al. Jana Pawła II 23              ul. 1 Maja 7a

tel. (22) 653-86-98,              tel. (24) 366-67-00;

fax: (22) 653-93-83             fax: (24) 366-67-70


Biuro w Katowicach 
           Biuro w Krakowie

40-246 Katowice                 30-716 Kraków

ul. Porcelanowa 10              ul. Albatrosów 7

tel. (32) 252 41 49               tel. 733 835 533

NIP:
725-16-88-546

Regon: 472019347

Dane rejestrowe Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł, Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000116725,

Zezwolenie Państwowego Nadzoru Ubezpieczeń nr 445/98,

Wpisano do Rejestru Brokerów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 00000452/U.