Reprezentujemy interesy naszych Klientów w kontaktach z ubezpieczycielami również na etapie postępowań likwidacyjnych i odszkodowawczych.


W ramach indywidualnych ustaleń z naszym Zleceniodawcą, odpłatnie podejmujemy czynności brokerskie związane z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu likwidacyjnym.


W zakresie naszych usług uzyskają Państwo pełne wsparcie na poszczególnych etapach  procesu likwidacji szkód, w szczególności :

  • zgłoszenie szkody wraz z uzasadnieniem roszczeń (z wyłączeniem szkód komunikacyjnych) po uprzedniej analizie pokrycia ubezpieczeniowego,
  • pomoc w czynnościach związanych z udokumentowaniem przyczyn, rozmiarów i wysokości szkody,
  • weryfikacja i ocena dokumentów niezbędnych w procesie likwidacji szkody,
  • kontrola nad prawidłowym wykonaniem postanowień umowy ubezpieczenia w kontekście zaistniałej szkody,
  • stały kontakt z likwidatorami oraz ubezpieczycielami,
  • prowadzenie wszelkiej korespondencji oraz negocjacji z ubezpieczycielami,
  • informowanie Zleceniodawcy o aktualnym stanie procesu likwidacji począwszy od chwili zgłoszenia szkody do momentu jego zakończenia,
  • specjalistyczną pomoc prawną (co do zasadności i wysokości roszczeń kierowanych do ubezpieczycieli).