Jako profesjonalny doradca w zakresie ubezpieczeń, oferujemy kompleksową obsługę ubezpieczeniową. Mamy zawsze na uwadze indywidualne i różnorodne potrzeby i oczekiwania każdego Klienta. Nasze usługi obejmują m. in.: 

 • przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego,
 • opracowanie indywidualnego programu ochrony dostosowanego do branży i specyfiki działalności,
 • organizowanie konkursu ofert,
 • ocenę brokerską ofert zamkniętą raportem w formie rekomendacji brokerskiej,
 • nadzór nad wdrożonym programem ubezpieczeniowym,
 • monitorowanie bieżących potrzeb klientów,
 • prowadzenie stałej obserwacji rynku ubezpieczeniowego oraz proponowanych produktów ubezpieczeniowych,
 • pomoc w procesie likwidacji szkód,
 • profesjonalną obsługę prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Dzięki naszemu doświadczeniu możemy przygotować dla Państwa programy ubezpieczeniowe dotyczące m.in. niżej wymienionych grup/rodzajów ubezpieczeń:

 • majątkowych i utraty zysku,
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności,
 • odpowiedzialności cywilnej za produkt,
 • odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 • należności handlowych w obrocie krajowym i międzynarodowym,
 • programów przedłużonej gwarancji,
 • ryzyk sprzeniewierzenia,
 • flot komunikacyjnych,
 • programów ubezpieczeniowych wspierających sprzedaż,
 • ryzyk budowlanych i montażowych,
 • gwarancji kontraktowych,
 • ubezpieczeń z tytułu własności nieruchomości,
 • programów grupowych ubezpieczeń na życie dla pracowników,
 • programów grupowych ubezpieczeń dedykowanych kadrze zarządzającej,
 • programów ubezpieczeń zdrowotnych oraz pakietów świadczeń medycznych.