Specjalistyczne ubezpieczenia branży poszukiwawczo – wydobywczej (branża wiertnicza)

Specjalistyczne ubezpieczenia branży wiertniczej

Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę z sektorem wiertniczym, żaden ubezpieczyciel w Polsce nie brał w ogóle pod uwagę, iż mógłby ubezpieczyć coś, co znajduje się pod ziemią, w oczekiwanym przez nas zakresie ubezpieczenia. Sukcesywnie oswoiliśmy ten rynek.

Grupa Brokerska Quantum od wielu lat specjalizuje się w szeroko rozumianych ubezpieczeniach sektora poszukiwawczo-wydobywczego (m.in. poszukiwanie, rozpoznawanie, eksploatacja złóż gazu ziemnego, ropy naftowej, wód termalnych, otworów odwodnieniowych, odwiertów na płytach mrożeniowych itd.).

Gwarantujemy dostęp do rozwiązań niszowych, wysokospecjalistycznych, dedykowanych oraz tworzonych indywidualnie dla branży poszukiwawczo – wydobywczej. Mamy dostęp do globalnych możliwości, które sprawnie implementujemy do realiów naszego rynku i jednostkowych potrzeb każdego Klienta. Nawiązując z nami współpracę zyskują Państwo dostęp do wiedzy i wsparcia lokalnego Brokera zorientowanego na profesjonalne i nieschematyczne podejście (co jest naszym szczególnym atutem w konkurowaniu z międzynarodowymi korporacjami brokerskimi). Jednocześnie przy wsparciu reasekuracji wykorzystujemy rozwiązania rynku londyńskiego, specjalizującego się w ubezpieczeniach wiertniczych. Jeżeli jest taka możliwość i ma to uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne ryzyka plasujemy na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Rozwiązania, które Państwu przedstawiamy, zakładają możliwość ubezpieczenia mienia (Physical damage), przerw w działalności (business interruption), EED (Energy exploration and development insurance w tym: ubezpieczenie utraty kontroli nad odwiertem, ubezpieczenie wykonania ponownego odwiertu, kosztów dodatkowych lub przywrócenia odwiertu do stanu sprzed szkody, ubezpieczenie przecieku i zanieczyszczenia, usuwania przecieku i skażenia), ubezpieczenie maszyn i urządzeń dla sprzętu pracującego przy odwiercie ropy i gazu z włączeniem sprzętu pracującego pod ziemią (w tym odzyskiwanie ubezpieczonego mienia lub jego części, celowe wypalenie odwiertu, terroryzm).

Rozpoczęcie z nami współpracy umożliwi Państwu dostęp do preferencyjnych stawek ubezpieczeniowych, ekspertów wyspecjalizowanych w ubezpieczeniach branży wydobywczej, którzy są jednymi z nielicznie wyspecjalizowanych na rynku lokalnym w tej branży brokerów, z wieloletnimi doświadczeniami, relacjami i znajomością rynku ubezpieczeniowego w Polsce.

W Polsce z sukcesami zlikwidowaliśmy każdą z kilkunastu szkód polegających na usuwaniu komplikacji wiertniczych w otworach, np. usuwaniu zakleszczonych narzędzi, części przechwyconego zestawu przewodu wiertniczego, szkodach wynikających z naturalnych warunków geologicznych, błędów pracowników.

Takie doświadczenie poparte wieloma wprowadzonymi programami ubezpieczeniowymi da Państwu pewność pozyskania wysoko konkurencyjnych ofert wraz z profesjonalnie wynegocjowanym zakresem ochrony oraz pewność sprawnej, merytorycznej obsługi wszystkich ewentualnych zdarzeń szkodowych.