Aktualności

Prawo o ruchu drogowym – nowe obowiązki właścicieli pojazdów

Prawo o ruchu drogowym – nowe obowiązki właścicieli pojazdów

Od 1 stycznia br. każdy właściciel pojazdu ma obowiązek złożenia w ciągu 30 dni od daty zawarcia transakcji, złożenia zawiadomienia do właściwego miejscowo Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Należy przy tym podkreślić, że rejestracja pojazdu nie jest równoznaczna ze złożeniem zawiadomienia, a więc nie stanowi wypełnienia tego obowiązku. Za niewypełnienie ww. obowiązku Ustawodawca przewidział sankcje, określone w art. 140 mb Ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Urząd może nałożyć na właściciela pojazdu karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł.