Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym nr: 8.2/1/2014 na:

  1. Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej
  2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy integracyjnej B2B;
  3. Zakup usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania: Zakup usług informatycznych w zakresie wdrożenia Platformy B2B

 

w ramach projektu pt. "Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a współpracującymi partnerami biznesowymi" dofinansowanego z działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG/08.02.00-10-127/13-00.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

  1. Zapytanie ofertowe nr 8.2/1/2014 (PDF)
  2. Załącznik 1: Oferta (PDF)
  3. Załącznik 1: Oferta (DOC)
  4. Załącznik 2: Wykaz usług (PDF)
  5. Załącznik 2: Wykaz usług (DOC)
  6. Odpowiedzi na pytania Wykonawców i informacja o zmianie treści zapytania ofertowego (PDF)


W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:

1. Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej;
2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy integracyjnej B2B;
3. Zakup usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania: Zakup usług informatycznych w zakresie wdrożenia Platformy B2B.

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Netsoft24 Sp. z o.o.;
ul. Szewska 75/77,
50 - 122 Wrocław


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym nr 8.2/1/2014 (PDF)Grupa Brokerska QUANTUM Spółka z o.o.

90-135 Łódź
ul. Narutowicza 48

tel.(42) 253-80-00, fax: (42) 253-80-10


Biuro w Warszawie

00-854 Warszawa

Al. Jana Pawła II 23 (budynek Atrium International)

tel. (22) 653-86-98, fax: (22) 653-93-83


Biuro w Płocku

09-402 Płock

ul. 1 Maja 7a

tel. (24) 366-67-00; fax: (24) 366-67-70


Biuro w Katowicach

40-246 Katowice

ul. Porcelanowa 10

tel. (32) 252 41 49


Biuro w Krakowie

30-716 Kraków

ul. Albatrosów 10

tel. 733 835 533


e-mail: quantum@quantum-broker.pl