Doświadczenie

ponad 20 lat
doświadczenia na rynku

35 Brokerów

70 pracowników

6 oddziałów
i przedstawicielstw

ponad 1000 obsługiwanych rocznie szkód
16 mln EURO
sumy gwarancyjnej
oc brokera

12 000 obsługiwanych rocznie umów ubezpieczenia

2000
klientów