Produkty

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC skupiona jest na odpowiedzialności za szkody rzeczowe i osobowe oraz następcze wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością.
czytaj więcej

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia zapewnia ochronę posiadanych aktywów materialnych na wypadek ich fizycznego uszkodzenia w wyniku ubezpieczonego zdarzenia losowego.
czytaj więcej

Ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółek

Ubezpieczenie OC władz przedsiębiorstw zapewnia ochronę osobom fizycznym będącym członkami zarządu, rady nadzorczej, prokurentami czy dyrektorami, w zakresie ich osobistej odpowiedzialności związanej z pełnieniem funkcji.
czytaj więcej

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenie chroni maszyny i urządzenia budowlane oraz ochroni sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy przed ryzykami zewnętrznymi.  
czytaj więcej

Ubezpieczenie OC zawodowe

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane wykonywaniem specjalistycznych czynności zawodowych.
czytaj więcej

Ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych (CYBER)

Ubezpieczenie od utraty danych Cyber umożliwia przeniesienie części ryzyka związanego z lawinowo rosnącym zagrożeniem cybernetycznym na ubezpieczyciela.
czytaj więcej

Ubezpieczenie należności handlowych (kredyt kupiecki)

Ubezpieczenie należności handlowych to obecnie jedno z najbardziej efektywnych narzędzi ograniczenia ryzyka kredytu kupieckiego.
czytaj więcej

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe obok gwarancji bankowych stanowią alternatywną względem kaucji gotówkowych formę zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych.
czytaj więcej

Ubezpieczenia branży transportowej

Od kilkunastu lat specjalizujemy się w ubezpieczeniach branży transportowej, sukcesywnie rozwijając naszą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
czytaj więcej

Ubezpieczenia floty pojazdów

Dla zapewnienia rzetelnej i kompleksowej obsługi naszych Klientów od kilkunastu lat posiadamy wyspecjalizowany zespół brokerów obsługujących dział ubezpieczeń komunikacyjnych, który zajmuje się w obsługą flot samochodowych.
czytaj więcej

Ubezpieczenia indywidualne

Jako broker ubezpieczeniowy działamy głównie dla podmiotów gospodarczych, jednakże naszych kluczowych Klientów wspieramy również w zakresie ubezpieczeń indywidualnych dedykowanych dla właścicieli i managementu.
czytaj więcej

Ubezpieczenia grupowe na życie

Każdy z nas czuje się odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich oraz chce zabezpieczyć się finansowo w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Jest to niezmienny powód rosnącego zainteresowania ubezpieczeniami na życie.
czytaj więcej

Ubezpieczenia zdrowotne i pakiety medyczne

Zainteresowanie Klientów usługami z zakresu prywatnej opieki medycznej stale rośnie. Produkty te mają za zadanie wspomagać ochronę zdrowia pracownika i jego najbliższych.
czytaj więcej

Program ubezpieczenia branży spożywczej i rolnej

Branża rolno-spożywcza to jedna z głównych gałęzi gospodarki w Polsce.  Jej częściami składowymi są zarówno produkcja i przetwórstwo żywności, a także ogromny przemysł związany z zaopatrzeniem i usługami dla rolnictwa.
czytaj więcej
Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa