Produkty

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia zapewnia ochronę posiadanych aktywów materialnych na wypadek ich fizycznego uszkodzenia w wyniku ubezpieczonego zdarzenia losowego.
czytaj więcej

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia zapewnia ochronę posiadanych aktywów materialnych na wypadek ich fizycznego uszkodzenia w wyniku ubezpieczonego zdarzenia losowego.
czytaj więcej

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenie chroni maszyny i urządzenia budowlane oraz ochroni sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy przed ryzykami zewnętrznymi.  
czytaj więcej

Ubezpieczenia branży transportowej

Od kilkunastu lat specjalizujemy się w ubezpieczeniach branży transportowej, sukcesywnie rozwijając naszą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
czytaj więcej

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC skupiona jest na odpowiedzialności za szkody rzeczowe i osobowe oraz następcze wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością.
czytaj więcej

Ubezpieczenie OC zawodowej

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane wykonywaniem specjalistycznych czynności zawodowych.
czytaj więcej

Ubezpieczenia od zagrożeń cybernetycznych (Cyber)

Ubezpieczenie od utraty danych Cyber umożliwia przeniesienie części ryzyka związanego z lawinowo rosnącym zagrożeniem cybernetycznym na ubezpieczyciela.
czytaj więcej

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych (D&O)

Ubezpieczenie D&O zapewnia Spółce oraz osobom pełniącym funkcje w organach zarządczych i nadzorczych a także osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych, ochronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją.
czytaj więcej

Ubezpieczenie należności handlowych (kredyt kupiecki)

Ubezpieczenie należności handlowych to obecnie jedno z najbardziej efektywnych narzędzi ograniczenia ryzyka kredytu kupieckiego.
czytaj więcej

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe obok gwarancji bankowych stanowią alternatywną względem kaucji gotówkowych formę zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych.
czytaj więcej

Ubezpieczenia floty pojazdów

Dla zapewnienia rzetelnej i kompleksowej obsługi naszych Klientów od kilkunastu lat posiadamy wyspecjalizowany zespół brokerów obsługujących dział ubezpieczeń komunikacyjnych, który zajmuje się w obsługą flot samochodowych.
czytaj więcej

Ubezpieczenia indywidualne

Zadaniem brokera ubezpieczeniowego jest negocjowanie zakresu ubezpieczenia oraz jego kosztu w oparciu o specjalistyczną wiedzę, doświadczenie wynikające ze współpracy z wieloma zakładami ubezpieczeń jednocześnie.
czytaj więcej

Ubezpieczenia grupowe na życie

Każdy z nas czuje się odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich oraz chce zabezpieczyć się finansowo w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Jest to niezmienny powód rosnącego zainteresowania ubezpieczeniami na życie.
czytaj więcej

Ubezpieczenia zdrowotne i pakiety medyczne

Zainteresowanie Klientów usługami z zakresu prywatnej opieki medycznej stale rośnie. Produkty te mają za zadanie wspomagać ochronę zdrowia pracownika i jego najbliższych.
czytaj więcej

Program ubezpieczenia branży spożywczej i rolnej

Branża rolno-spożywcza to jedna z głównych gałęzi gospodarki w Polsce.  Jej częściami składowymi są zarówno produkcja i przetwórstwo żywności, a także ogromny przemysł związany z zaopatrzeniem i usługami dla rolnictwa.
czytaj więcej