Dystrybucja ubezpieczeń – reklamacje

W związku z realizacją ustawowego obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, niniejszym przedstawiamy Państwu politykę reklamacyjną obowiązującą w Grupie Brokerskiej QUANTUM Sp. z o.o. związaną z wykonywaną przez Nas dystrybucją ubezpieczeń.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa