Dystrybucja ubezpieczeń – reklamacje

W związku z realizacją ustawowego obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, niniejszym przedstawiamy Państwu politykę reklamacyjną obowiązującą w Grupie Brokerskiej QUANTUM Sp. z o.o. związaną z wykonywaną przez Nas dystrybucją ubezpieczeń.