Aktualności

600 dębów na 600-lecie Łodzi

600 dębów na 600-lecie Łodzi

600 dębów na 600-lecie Łodzi to akcja organizowana przez pierwszy w Polsce miejski think tank, w którego skład wchodzą naukowcy, biznesmeni i osoby współpracujące z organizacjami charytatywnymi, w tym również z grona Quantum – Prezes Jacek Ciepłucha.

Łódź to miasto, w którym powstało Quantum, gdzie mieści się jego siedziba główna i skąd wywodzi się grupa brokerów ubezpieczeniowych – jest dla nas ważna. Podkreślamy to angażując się w różnego rodzaju lokalne projekty. Jednym z nich stała się akcja mająca na celu zazielenienie miasta, organizowana z okazji obchodów 600. urodzin Łodzi. 

Pierwsze drzewa zostały zasadzone przez członków fundacji 12 lipca na terenie Stawów Stefańskiego. Kolejne nasadzenia odbędą się jesienią 2023 roku w różnych częściach Łodzi.

Sadząc drzewa w Łodzi, Fundacja realizuje jeden ze swoich głównych postulatów i idei – „współtworzenie”. 

Misją ThinkLodz jest wspieranie budowania silnego, szczęśliwego i opartego na idei współtworzenia miasta poprzez tworzenie praktycznych, innowacyjnych i opartych na najlepszych praktykach rozwiązań. Zamierzeniem jest także kreowanie przyszłych liderów Łodzi oraz inicjowanie, organizowanie, ułatwianie i umożliwianie współpracy pomiędzy interesariuszami, którzy są autentycznie zainteresowani efektywnym rozwiązaniem problemów i rozwojem Łodzi. Więcej informacji na https://thinklodz.eu   

 

 

 

 

 

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa