Aktualności

Białoruś i Rosja poza systemem Zielonej Karty

Białoruś i Rosja poza systemem Zielonej Karty

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypowiedziało umowy dwustronne łączące je z Biurem Białoruskim oraz Rosyjskim.

Wypowiedzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi umowami, zobowiązania dotyczące wzajemnego honorowania certyfikatów Zielonych Kart wystawionych zarówno przez PBUK, jak i Biura Białoruskie i Rosyjskie, wygasną 31 maja 2023 r.

Co to oznacza?

Po 31 maja 2023 roku certyfikaty Zielonych Kart, wystawione przez Członków Biura, stracą swoją ważność w odniesieniu do terytorium Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Pozostaną jednak ważne w pozostałych krajach Systemu Zielonej Karty.  

W praktyce oznacza to, że od 1 czerwca 2023 r. kierujący pojazdami m.in. z polskimi tablicami rejestracyjnymi, przekraczając granicę z Białorusią i Rosją będą musieli wykupić lokalne ubezpieczenie graniczne.

Analogiczne umowy wypowiedziały wszystkie Biura Narodowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Biuro Szwajcarskie.

Czym jest Zielona Karta?

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy. Stanowi dowód tego, że jej posiadacz objęty jest ubezpieczeniem OC zgodnie z prawem kraju, który odwiedza, a który należy do systemu Zielonej Karty. Nazwa pochodzi od koloru dokumentu.

System Zielonej Karty gwarantuje, że poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych otrzymają odszkodowanie spowodowane przez kierowcę z zagranicy, a kierowca ten nie będzie musiał kupować ubezpieczenia granicznego.

 

 

 

 

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa