Aktualności

Zmiana wysokości kar za brak OC komunikacyjnego w 2022 roku

Zmiana wysokości kar za brak OC komunikacyjnego w 2022 roku

Ubezpieczenie OC PPM (odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) jest ubezpieczeniem obowiązkowym, któremu podlegają wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych w Polsce. W przypadku zaistnienia szkody, ubezpieczenie OC chroni obie strony uczestniczące w zdarzeniu.

Co zmienia się w 2022 roku?

  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ma 3 lata na ukaranie właściciela za przerwę w posiadaniu umowy OC PPM (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) licząc od dnia 31.12 roku w którym nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia pojazdu.
  • Wysokość kary naliczana jest według stawek na dzień stwierdzenia przerwy w ubezpieczeniu, a nie według stawek obowiązujących w roku w którym nie dopełniono obowiązku ubezpieczenia.  
Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa