Aktualności

Dedykowany program jako efekt pracy brokera

Dedykowany program jako efekt pracy brokera

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem Prezesa Jacka Ciepłuchy, opublikowanym w majowym wydaniu Miesięcznika Ubezpieczeniowego.

DEDYKOWANE PROGRAMY JAKO EFEKT PRACY BROKERA

Quantum jest brokerem uniwersalnym. Działamy zarówno w obszarach ubezpieczeń majątkowych (mienia, OC, technicznych oraz komunikacyjnych), w ubezpieczeniach wierzytelności, a także w ubezpieczeniach na życie. Jesteśmy aktywni na rynku gwarancji ubezpieczeniowych czy ubezpieczeń cybernetycznych. Daje nam to możliwość zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie bardzo zróżnicowanych oczekiwań. To nasz świadomy wybór, by nie dokonywać nadmiernie wąskiej specjalizacji. W trudnych warunkach, z którymi wkrótce będzie musiał się zmierzyć rynek ubezpieczeniowy, takie podejście może okazać się szczególnie korzystne. Wyspecjalizowane firmy brokerskie mogą bowiem trafić akurat na ten segment rynku, który będzie przeżywał szczególne kłopoty. A wiadomo, że polska gospodarka będzie przeżywała kłopoty. Spodziewam się, że mniej więcej za 6 miesięcy przekonamy się, w jakim kierunku rynek ubezpieczeniowy będzie kroczył. Będzie widać, jakie będą rezultaty zbiegu w jednym czasie oczekiwanych od lat epidemii i kryzysu ekonomicznego. Zobaczymy, z jakimi konsekwencjami obu zdarzeń już niedługo będziemy musieli się zmierzyć. Dla nikogo z nas nie będzie to neutralne doświadczenie. Rację będą mieli ci, którzy są wyposażeni w płynność, dotyczy to również brokerów.

Zadaniem brokera ubezpieczeniowego jest przygotowywanie programów szytych na miarę. Mamy wdrożony cały szereg produktów ubezpieczeniowych czy rozwiązań ubezpieczeniowych, które są opracowane dla potrzeb konkretnych klientów. Przygotowanie dedykowanych programów wymaga negocjacji z ubezpieczycielami. Jest grupa ubezpieczycieli, która podchodzi do tworzenia indywidualnych rozwiązań z zainteresowaniem i grupa ubezpieczycieli, która podchodzi do tego z większą obawą. Na pewno w trakcie rozmów i negocjacji, by przekonać do racji ważnych dla klienta, pomagają nam nasze wieloletnie kontakty z poszczególnymi zakładami ubezpieczeń. Wiele lat temu, w czasie poprzedniej epidemii, zaaranżowaliśmy dla jednego z klientów ubezpieczenie magazynów wypełnionych szczepionkami przeciwko grypie na wypadek ich niesprzedania przed upływem terminu ich ważności. Ostatecznie szczepionki się nie sprzedały, a ubezpieczyciel pokrył istotną część poniesionej szkody.

W chwili obecnej również jesteśmy w trakcie wdrażania rozwiązań mających ograniczyć naszym klientom rozmiar ewentualnych strat oraz zoptymalizować pokrycie ich potrzeb. Należy spodziewać się, że ubezpieczyciele dokonają przeglądu oferowanych produktów.

Na razie widać, że zastanawiają się, na ile poszczególne OWU zawierają wyłączenia ryzyk pandemii lub sygnalizują, że w niektórych rodzajach ubezpieczeń takie wyłączenie może się znaleźć. Pod szczególną presją znajdują się ubezpieczenia wierzytelności oraz gwarancji ubezpieczeniowych. Tu pojawia się ważna rola brokera, który powinien bacznie i na bieżąco obserwować trendy i zmiany. My, wszyscy uczestnicy rynku, ubezpieczyciele i brokerzy, musimy zachować się teraz szczególnie odpowiedzialnie, mając na względzie interesy naszych klientów oraz przyszłe losy ubezpieczeń.

Jacek Ciepłucha, Prezes Grupa Brokerska Quantum Sp. z o.o.

 

Link do całego wydania – https://miesiecznikubezpieczeniowy.pl/mu/MU_almanach2020.pdf

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa