Aktualności

Zbiórka funduszy na ukraińskie dzieci z domów dziecka

Zbiórka funduszy na ukraińskie dzieci z domów dziecka

Z radością informujemy, że z inicjatywy naszych pracowników zorganizowana została zbiórka pieniędzy dla dzieci z ukraińskich domów dziecka. Zebrane fundusze przekazaliśmy na rzecz Fundacji Happy Kids. Pomoc finansowa wesprze działania takie jak: 

  • Ewakuację blisko 1500 dzieci z ukraińskich domów dziecka, 
  • Zapewnienie dzieciom długookresowej opieki wychowawców, 
  • Zapewnienie dzieciom długookresowej opieki psychologicznej i medycznej, 
  • Wsparcie finansowe ośrodków, które przyjęły dzieci, 
  • Finansowanie koniecznego, specjalistycznego leczenia, 
  • Pomoc ponad 1500 osobom (głównie matkom z dziećmi ze starszymi członkami rodzin oraz całym rodzinom zastępczym z dziećmi) w znalezieniu bezpiecznego schronienia w Polsce, 
  • Pomoc w organizacji transportu dla około 1000 uchodźców, 
  • Pomoc prawną skierowaną do ukraińskich rodzin zastępczych, 
  • Pomoc rzeczową dla inicjatyw lokalnych skierowanych do uchodźców z Ukrainy. 

Dziękujemy wszystkim pracownikom za zaangażowanie!

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa