Klauzula informacyjna dla aplikantów (RODO)

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi (90-135), ul. Narutowicza 48, dalej jako „Quantum”.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się kontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@quantum-broker.pl lub pod wyżej wskazanym adresem do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– przepis prawa, w szczególności Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO),  

– Twoja dobrowolna zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO), którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne w przypadku podania dodatkowych danych osobowych niewymienionych w przepisach prawa (np. Twój wizerunek lub zainteresowania); jak również w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez nas prowadzonych,

– podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę/staż/praktyki/zlecenia/dzieło (art. 6 ust.1 lit. f RODO)

– prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/ wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które aplikujesz przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług księgowych,  usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług zaopatrujących Quantum w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, certyfikowanym podmiotom zarządzającym dokumentami, tj. zajmującym się ich niszczeniem).

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa