Aktualności

Nowy wygląd Zielonej Karty

Nowy wygląd Zielonej Karty

Z dniem 01 lipca 2021 ulega zmianie wygląd druku Zielonej Karty.

Dotychczasowe certyfikaty w kolorze zielonym będą zastępowane dokumentami w kolorze białym.

Do końca 2021 roku posiadaczom pojazdów wydawane będą potwierdzenia na dotychczasowym druku (kolor zielony) oraz na nowym w kolorze białym. Po 31 grudnia 2022 zielone druki nie będą już honorowane.

Jednocześnie przypominamy, iż wjeżdżając do poniższych państw –  musimy być w posiadaniu druku Zielonej Karty:

 • Albania
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Czarnogóra (do czasu zatwierdzenia przez KE uczestnictwa tego kraju w Porozumieniu Wielostronnym)
 • Izrael
 • Macedonia Północna
 • Maroko
 • Mołdawia
 • Rosja
 • Tunezja
 • Turcja
 • Ukraina