Program ubezpieczenia branży spożywczej i rolnej

Program ubezpieczenia branży spożywczej i rolnej

Branża rolno-spożywcza to jedna z głównych gałęzi gospodarki w Polsce. Jej częściami składowymi są zarówno produkcja i przetwórstwo żywności, a także ogromny przemysł związany z zaopatrzeniem i usługami dla rolnictwa. Zmienność branży powodowana jest między innymi sytuacją gospodarczą i uwarunkowaniami  politycznymi, pogodowymi i epidemiologicznymi. Jej dynamiczny rozwój powoduje, iż elementy zarządzania ryzykiem i ochrony ubezpieczeniowej powinny być na bieżąco dopasowywane do wymogów rynku.

Stając naprzeciw różnym problemom  przygotowaliśmy programy ubezpieczeniowe kierowane  w sposób szczególny do grup producenckich, grup zakupowych, zrzeszeń i stowarzyszeń.

Produkty ubezpieczeniowe dla branży rolno-spożywczej

Przygotowujemy programy ubezpieczeniowe  dla szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej: ubojnie, produkcja mięsa, zakłady przetwórstwa mięsa i wędlin, zakłady produkcji pasz, produkcja jaj konsumpcyjnych, jaj wylęgowych, mleczarnie, zakłady przetwórstwa warzyw i owoców.

Elementami tych programów mogą być:

 1. Ubezpieczenia majątkowe budynków i budowli, ubezpieczenie maszyn i urządzeń, środków obrotowych (z rozszerzeniem o ryzyka chłodnicze) oraz wyposażenia zarówno zakładów produkcyjnych, jak i ferm drobiu i trzody chlewnej.
 2. Ubezpieczenie zwierząt w zakresie zdarzeń losowych, chorób i padnięcia.
 3. Ubezpieczenie upraw od wybranych ryzyk, realizowane także z uwzględnieniem dopłat Ministerstwa Finansów.  
 4. Ubezpieczenie zysku utraconego w związku z wystąpieniem szkody majątkowej objętej ochroną.
 5. Ubezpieczenie należności handlowych.
 6. Wycofanie produktu z rynku.
 7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszystkich podmiotów biorących udział w produkcji rolno – spożywczej

Jakie korzyści uzyskuje Klient decydując się na współpracę z Quantum?

 1. Dostęp do ogromnej wiedzy doświadczonego brokera z wieloletnim stażem w ubezpieczeniach branży rolno – spożywczej (do naszych Klientów należą czołowe marki drobiarskie, największe w Europie paszarnie, blisko tysiąc kurników i chlewni, zakłady przetwórstwa mięsnego i roślinnego).
 2. Po zapoznaniu się z charakterystyką producenta i  analizujemy zagrożenia, by maksymalnie uszczelnić ochronę ubezpieczeniową.
 3. Przygotowanie zindywidualizowanych programów z uwzględnieniem kierunku produkcji.
 4. Wprowadzenie, za zgodą Klienta, procedur zmniejszających ryzyko powstania szkody.
 5. Doradztwo w procesie likwidacji szkód oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń.