Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia indywidualne

Zadaniem brokera ubezpieczeniowego jest negocjowanie zakresu ubezpieczenia oraz jego kosztu w oparciu o specjalistyczną wiedzę, doświadczenie wynikające ze współpracy z wieloma zakładami ubezpieczeń jednocześnie. Jest to istotne biorąc pod uwagę mnogość towarzystw ubezpieczeniowych i oferowanych przez nie produktów, z których każdy posiada indywidualne i specyficzne zapisy.

Jako broker ubezpieczeniowy działamy głównie dla podmiotów gospodarczych, jednakże naszych kluczowych Klientów wspieramy również w zakresie ubezpieczeń indywidualnych dedykowanych dla właścicieli i managementu. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa w razie niespodziewanych zdarzeń losowych.

Produkty ubezpieczeniowe:

 1. Ubezpieczenie mienia prywatnego – ubezpieczenie domu, mieszkania, domków letniskowych, domów w budowie, budynków gospodarczych, a także stałych elementów i mienia ruchomego w nich zgromadzonych –  zapewniające ochronę w razie ich utraty lub zniszczenia wskutek zdarzeń losowych.
 2. Ubezpieczenia dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich, przedmiotów zabytkowych i jubilerskich.
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – zapewniające ochronę w przypadku roszczenia osoby trzeciej w związku ze szkodą wyrządzoną jej z winy Ubezpieczonego, a także Jego osób bliskich, wskutek wykonywania czynności życia prywatnego, np.  w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości, podczas uprawiania sportów, w związku z posiadaniem zwierząt domowych.
 4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (indywidualne i grupowe) – które zapewnia rekompensatę za uszczerbek na zdrowiu poniesiony w związku z nagłym nieprzewidzianym zdarzeniem losowym.
 5. Ubezpieczenie turystyczne – gwarantujące spokój podczas niespodziewanych zdarzeń w czasie podróży zagranicznych, zarówno prywatnych jak i służbowych. Ochrona obejmuje np. wizytę u lekarza i leczenie szpitalne, transport medyczny, a także pokrycie kosztów związanych z utratą bagażu czy opóźnieniem lotu.
 6. Ubezpieczenie jachtów, łodzi motorowych, OC skippera, samolotów i helikopterów, motolotni, dronów, powozów, zabytkowych pojazdów, itd.
 7. Ubezpieczenie zwierząt domowych, koni, itd.

Jakie korzyści uzyskuje Klient decydując się na współpracę z Quantum?

 1. Profesjonalne doradztwo, wsparcie przy zawieraniu polisy oraz w bieżącej obsłudze.
 2. Pomoc w przypadku zaistnienia szkody i dochodzenia roszczenia od ubezpieczyciela.
 3. Dokładna analiza ogólnych warunków ubezpieczenia, a co za tym idzie – wyraźne wskazanie zarówno plusów jak i minusów przedstawianych ofert. Często definicje poszczególnych zdarzeń różnią się między sobą, co ma szczególne znaczenie w przypadku zaistnienia szkody (np. definicja huraganu/silnego wiatru u jednego ubezpieczyciela może oznaczać wiatr o prędkości 13,4 m/s a u innego ponad 17,5 m/s).
 4. Oferty i rekomendacje dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta.
Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa