Ubezpieczenia techniczne

 

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia techniczne gwarantują niezbędną ochronę przed uszkodzeniem czy zniszczeniem wszelkiego typu urządzeń i maszyn niezbędnych w prowadzeniu działalności m.in.: budowlanych, produkcyjnych i wszelkich innych robót kontraktowych. Ubezpieczeniem można pokryć szkody powstałe w mieniu, sprzęcie, zapleczu inwestora, wykonawcy i podwykonawcy.

Programy ubezpieczeń mogą obejmować zarówno cały portfel wykonywanych prac, jak i pojedyncze kontrakty.

ubezpieczenie maszyn

Ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych (CPM)

Ubezpieczenie chroni maszyny i urządzenia budowlane oraz sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy przed ryzykami zewnętrznymi.  Obejmuje uszkodzenie lub stratę maszyny w następstwie kradzieży czy szkód spowodowanych przez błędy w obsłudze powodujące np. wypadek z udziałem innych pojazdów na placu budowy czy przewrócenie się maszyny.

Ubezpieczeniem maszyn budowlanych zazwyczaj obejmuje się maszyny w czasie ruchu bądź postoju, montażu lub demontażu na stanowisku pracy, załadunku i rozładunku na albo z środka transportowego oraz w czasie dokonywania przez właściciela czynności konserwacyjnych.

 

Ubezpieczenia awarii maszyn (MB)

Produkt kierowany do posiadaczy maszyn i urządzeń mechanicznych, które są na stałe zainstalowane w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Ubezpieczeniem objęta jest awaria maszyn powstała m.in. w następstwie:

  • Niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń – np. błąd operatora
  • Niezachowania parametrów prądu, przepięć, zaników napięcia
  • Wady odlewniczej, materiałowej, oraz błędów montażowych

 

Ubezpieczenia budowlano-montażowe (CAR/EAR)

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka budowy i montażu, oraz gwarantuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim podmiotom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych, mi.in.: inwestorom, wykonawcom, podwykonawcom, producentom, dostawcom urządzeń oraz instalacji przewidzianych do montażu, producentom, bankom i instytucjom finansującym.

Potrafimy zarządzić ubezpieczeniowym ryzykiem inwestycji od fazy projektowania, poprzez jej budowę, aż do fazy eksploatacyjnej.

Konstruujemy program ubezpieczeń CAR/EAR tak, by zapewnić jak największą ochronę ubezpieczeniową dla skomplikowanych procesów budowlanych, które generują duże ryzyko wystąpienia szkody, mogącej spowodować znaczące opóźnienia, a co się z tym wiąże – duże straty (możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie utraty zysku wskutek opóźnienia w oddaniu inwestycji ALoP).

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach kontraktów:

  • Liniowych
  • Specjalistycznych inżynieryjnych (np. mikrotunelowanie, przeciski, przewierty)
  • Wiertniczych
  • Budownictwa kubaturowego i przemysłowego
  • Odnawialnych źródeł energii

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI)

Ubezpieczenie dedykowane posiadaczom różnego typu urządzeń elektronicznych, zaczynając od komputerów osobistych, po skomplikowane urządzenia sterujące produkcją.

Korzyści płynące ze współpracy z Grupą Brokerską Quantum Sp. z o.o.

Oprócz roli w zakresie doradztwa przy wyborze najlepszej oferty ubezpieczenia wraz z rekomendacją i uzasadnieniem, Grupa Brokerska Quantum Sp. z o.o. w przypadku: błędnego działania, zaniechania, roszczenia,wszczęcia postępowania, dokonuje, na życzenie Ubezpieczonego analizę czy dane działanie lub zaniechanie (postępowanie etc.) jest pokryte właściwym ubezpieczeniem. Działania prowadzone są przy wsparciu prawnika reprezentującego Spółkę, biura prawnego wewnątrz Spółki oraz działu likwidacji szkód GB Quantum.

GB Quantum udziela wsparcia na niemalże każdym etapie postępowania w sprawie likwidacji szkody w kontaktach z Ubezpieczycielem, w tym w zakresie interpretacji pokrycia ubezpieczeniowego oraz porady na temat zasad zgłoszenia informacji, roszczenia itp. do Ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie techniczne

Formularz kontaktowy

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem swojej firmy, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa