Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia maszyn i urządzeń (CPM)

Ubezpieczenie chroni maszyny i urządzenia budowlane oraz ochroni sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy przed ryzykami zewnętrznymi.  

Ubezpieczenia awarii maszyn (MB)

Ubezpieczeniem objęta jest awaria maszyn powstała m.in. w następstwie:

  • Niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń – np. błąd operatora
  • Niezachowania parametrów prądu, przepięć, zaników napięcia
  • Wady odlewniczej, materiałowej, oraz błędów montażowych

Ubezpieczenia budowlano-montażowe (CAR/EAR)

Potrafimy zarządzić ubezpieczeniowym ryzykiem inwestycji od fazy projektowania, poprzez jej budowę, aż do fazy eksploatacyjnej.

Konstruujemy program ubezpieczeń CAR/EAR tak, by zapewnić jak największą ochronę ubezpieczeniową dla skomplikowanych procesów budowlanych, które generują duże ryzyko wystąpienia szkody, mogącej spowodować znaczące opóźnienia a co się z tym wiąże – duże straty (możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie utraty zysku wskutek opóźnienia w oddaniu inwestycji ALoP).

Zapewniamy kompleksową ochronę wszystkim stronom procesu budowlanego (inwestorom, wykonawcom, podwykonawcom, dostawcom urządzeń/instalacji przewidzianych do montażu, producentom, bankom i podmiotom finansującym).

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach kontraktów:

  • Liniowych
  • Specjalistycznych inżynieryjnych (np. mikrotunelowanie, przeciski, przewierty)
  • Wiertniczych
  • Budownictwa kubaturowego i przemysłowego
  • Odnawialnych źródeł energii