Ubezpieczenia od zagrożeń cybernetycznych (Cyber)

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Obecne czasy przyspieszają automatyzację działalności gospodarczej oraz zwiększają udział pracy zdalnej. Potencjał wykorzystywania zaawansowanych systemów informatycznych jest zauważany przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw, ale i niestety przez cyberprzestępców.

Polska, według raportów ekspertów w ostatnim półroczu, atakowana była przez cyberprzestępców ponad 500 razy tygodniowo co w porównaniu do USA (ok 443 tygodniowo w tym samym okresie) pokazuje skalę niebezpieczeństwa.

Raport amerykańsko – izraelskiej firmy Check Point wskazuje, iż w naszym kraju zanotowano wzrost o 29% aktywności cyberprzestępców. Eksperci wskazują, iż Polska jest w Europie na 14 miejscu pod względem cyberbezpieczeństwa.

Odpowiedzią na lawinowo rosnące liczby cyberataków powinno być ciągłe ulepszanie zabezpieczeń systemów IT oraz zadbanie o solidne, dedykowane ubezpieczenie, w celu zabezpieczenia finansów przedsiębiorstwa w kryzysowych chwilach.

Ochrona w ramach dedykowanej umowy ubezpieczenia Cyber obejmuje m.in.:

 1. Koszty własne ubezpieczonego, mające na celu zminimalizowane skutków incydentu:
  1. Wymuszenia komputerowe oraz koszty z nimi związane (ransomware)
  2. Utratę zysku z działalności w związku z zaistnieniem zdarzenia
  3. Koszty odzyskania i przywracania danych
  4. Koszty kryzysowego zarządzania incydentem przez profesjonalny podmiot IT, kancelarię prawną, agencję Public Relations
  5. Kradzież środków pieniężnych
 2. Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich:
  1. Naruszenie ochrony danych osobowych w formie papierowej lub elektronicznej.
  2. Kary i postępowania administracyjne na mocy RODO.
  3. Naruszenie bezpieczeństwa sieci – nieumyślne przesłanie wirusa lub złośliwego oprogramowania.
  4. Naruszenie praw własności intelektualnej poprzez niedbalstwo w trakcie tworzenia bądź upowszechniania treści medialnych.
  5. Postępowania o zniesławienie lub naruszenie prywatności w działalności w sieci.

Grupa Brokerska Quantum sp. z o.o. w ramach świadczonych usług negocjuje z ubezpieczycielami zakres ochrony ubezpieczeniowej i poziom składki, opracowuje stosowną rekomendację oraz również przygotowuje wspólnie z ubezpieczycielami procedury likwidacji szkód, tak aby zapewnić naszym Klientom najlepszy możliwy poziom obsługi brokerskiej.

Bierzemy udział w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz  wspieramy Klientów w opracowaniu materiałów niezbędnych do jej dokonania. W tym miejscu pojawia się bowiem dodatkowa, ważna, rola ubezpieczeń ryzyk cybernetycznych, jaką jest ocena stanu zabezpieczeń w firmie przez niezależną od Spółki instytucję, która właśnie na etapie procesu zawarcia umowy może doprowadzić do wykrycia luk w systemie zabezpieczeń, co w przyszłości przełoży się na co najmniej ograniczenie potencjalnych szkód.

Przykładowe przyczyny szkód:

 1. Przesłanie e-maila z zainfekowanym załącznikiem, np. fakturą lub linkiem do spreparowanej strony internetowej.
 2. Podszywanie się pod znanego odbiorcę w celu wyłudzenia danych dostępowych.
 3. Wykradzenie przez nieuczciwego pracownika danych osobowych klientów.
 4. Atak DDoS w celu zablokowania systemu komputerowego, strony internetowej.
 5. Przesłanie faktury z danymi znanego kontrahenta, lecz z podmienionym numerem konta.
 6. Wyrzucenie na śmietnik archiwalnej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.
 7. Zgubienie lub kradzież służbowego sprzętu, np. laptopa, tabletu, telefonu.
 8. Niezabezpieczenie punktów styku sieci lokalnej z Internetem.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu ochrony finansów Państwa przedsiębiorstwa od zagrożeń cybernetycznych.