Ubezpieczenie należności handlowych (kredyt kupiecki)

Ubezpieczenie należności handlowych (kredyt kupiecki)

Ubezpieczenie należności handlowych to obecnie jedno z najbardziej efektywnych narzędzi ograniczenia ryzyka kredytu kupieckiego. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w styczniu 2015 r. rozbudowaliśmy  zespół, specjalizujący się w zakresie ubezpieczeń finansowych. Tworzą go praktycy, którzy kilkunastoletnie doświadczenie  zdobywali w największych towarzystwach ubezpieczeniowych. Obecnie nasze Biuro Ubezpieczeń Finansowych obsługuje kilkuset Klientów działających w różnych branżach.

Współpracujemy z wiodącymi ubezpieczycielami kredytu kupieckiego na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych w celu zapewnienia naszym Klientom programu ubezpieczeniowego dopasowanego do indywidualnych potrzeb, specyfiki działalności jak i zmieniającej się strategii biznesowej.

Kredyt kupiecki jest najważniejszym kredytem w obrocie gospodarczym. Prawie wszyscy przedsiębiorcy realizują sprzedaż z odroczonym terminem płatności. W związku z tym, że świadczenia stron nie są spełniane jednocześnie, ten podmiot, który spełnia je w pierwszej kolejności (kredytodawca), ponosi ryzyko niespełnienia świadczenia przez drugą stronę. W razie zaistnienia takiej sytuacji narażony jest na straty. Z punktu widzenia dostawcy, niebezpieczeństwa związane są zarówno z opóźnieniami w regulowaniu należności jak i następującymi po nich przypadkami niewypłacalności odbiorców. 

Dla zapewnienia stabilności pomiędzy ryzykiem a bezpieczeństwem handlu w kredycie kupieckim dedykowany zespół Quantum  znajduje dla Klientów optymalne rozwiązania.   

Produkty ubezpieczeniowe:

 1. Ubezpieczenie należności handlowych w obrocie krajowym i zagranicznym, to produkt dedykowany dla wszystkich przedsiębiorców sprzedających towary lub usługi z odroczonym terminem płatności. Odszkodowanie obejmuje następujące przypadki:
  1. Prawna niewypłacalność odbiorcy (np. upadłość, postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne, itp.),
  2. Przewlekła zwłoka w zapłacie należności.
 2.  „TOP UP COVER”, czyli ubezpieczenie nadwyżkowe brakujących kwot limitów kredytowych w polisie podstawowej.
 3. Ubezpieczenia ryzyka  nierynkowego, czyli ubezpieczenie należności z krajów o podwyższonym ryzyku gospodarczym i politycznym.
 4. Ubezpieczenia zaliczek.

Jakie korzyści uzyskuje Klient decydując się na współpracę z Quantum?

 1. Zapoznajemy się ze specyfiką działalności naszych Klientów w celu „skrojenia polisy” na miarę ich potrzeb. Różnice wynikają ze specyfiki branży,  struktury odbiorców, rodzaju działalności oraz ,,apetytu” na ryzyko.
 2. Przeprowadzamy szczegółowy audyt istniejących umów ubezpieczenia.
 3. W porozumieniu z Klientem przygotowujemy zindywidualizowane zapytanie ofertowe, kierowane do wiodących ubezpieczycieli kredytu kupieckiego na rynku krajowym i zagranicznym.
 4. Analizujemy otrzymane dokumenty pod kątem rozpoznanych wcześniej potrzeb Klienta, negocjujemy parametry oraz zapisy szczegółowe polisy.
 5. Rekomendujemy Klientowi rozwiązania najlepiej dopasowane do Jego potrzeb.
 6. Przeprowadzamy szkolenie dla pracowników Klienta, którzy bezpośrednio będą obsługiwać umowę i jesteśmy ich wsparciem na każdym etapie jej wykonania.
 7. Aktywnie uczestniczymy w procesie likwidacji szkód.