Aktualności

Ogłoszenie planu połączenia

Ogłoszenie planu połączenia

Ogłoszenie planu połączenia Grupy Brokerskiej Quantum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi oraz MRC Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości.

Zarząd Grupy Brokerskiej Quantum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116725, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 27 czerwca 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy Grupy Brokerskiej Quantum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz MRC Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Plan Połączenia Grupy Brokerskiej Quantum Sp. z o.o. oraz MRC Broker Sp. z o.o.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.