Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Przypominamy, że z dniem 12 listopada 2019r. dla pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób, mija termin na podpisanie umowy o prowadzenie PPK.

Niedotrzymanie terminu może skutkować nałożeniem kar zgodnie z zapisami ustawy.

Jednocześnie przypominamy, że kolejne zakłady zatrudniające:

  • od 50 do 249 osób – obowiązek utworzenia PPK następuje od 01.01.2020 r.
  • od 20 do 49 osób – obowiązek utworzenia PPK następuje od 01.07.2020 r.
  • co najmniej 1 pracownika oraz jednostki budżetowe – obowiązek utworzenia PPK następuje od 01.01.2021 r.

Ustawa przewiduje składki obowiązkowe i dobrowolne:

  • składki pracodawcy:

          ♦  obowiązkowa 1,5% wynagrodzenia brutto,

          ♦  dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia brutto, czyli do 4% łącznie.

  • składki pracownika:

          ♦  obowiązkowa 2% wynagrodzenia brutto (0,5% w przypadku pracowników osiągających wynagrodzenie niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę),

          ♦  dodatkowa do 2% wynagrodzenia brutto, czyli do 4% łącznie.

Uczestnik programu otrzyma również z budżetu państwa składkę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł po spełnieniu określonych warunków.

Wszyscy pracownicy od 18-go do 55-go roku życia będą automatycznie, co 4 lata zapisywani do programu z możliwością rezygnacji. Pracownicy pomiędzy 55-tym a 70-tym rokiem życia będą mogli dobrowolnie przystąpić do programu.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa