Aktualności

Mandaty i punkty karne, a wyższa składka OC

Mandaty i punkty karne, a wyższa składka OC

Od 17 czerwca 2022, firmy ubezpieczeniowe mają dostęp do danych o mandatach i punktach karnych kierowców. Ich liczba oraz skala popełnianych wykroczeń mogą mieć bezpośredni wpływ na wysokość składek OC.

Ubezpieczyciele mają ustawowy obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka dla klienta przed zaproponowaniem mu polisy. To, które z dostępnych danych wezmą pod uwagę, zależy od preferencji i polityki cenowej Towarzystwa. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych są to np.: historia szkód czy dane pojazdu dostępne w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Od 17 czerwca są to też informacje na temat punktów karnych i naruszeń. W praktyce każdy ubezpieczyciel przy przygotowywaniu oferty, może uwzględniać inne czynniki.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią naszego specjalisty – Dyrektora Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych Piotra Okrasy.

Pomysł dotyczący uwzględnienia w wysokości składki ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych parametru dot. liczny punktów karnych i jego realizacji w postaci nowelizacji Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym to dobry kierunek zmian. Dzięki takiemu zabiegowi osoby przekraczające przepisy prawa będą zobowiązane do płacenia wyższych cen za polisy. Wyższe ceny ubezpieczenia mogą wpłynąć na świadomość użytkowników dróg i skłonić ich do rozsądniejszej jazdy, a to wprost przełoży się na bezpieczeństwo na naszych drogach.

Należy też podkreślić, iż dostęp ubezpieczycieli do informacji o wykroczeniach, przestępstwach, punktach karnych oraz grzywnach nałożonych w drodze mandatu karnego, dotyczącego naruszenia przepisów ruchu drogowego stanie się jednym z elementów „do oceny ryzyka ubezpieczeniowego w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej” i pozwoli na lepsze dopasowanie ceny.

Dostęp do informacji dotyczyć będzie kierujących, czyli osób fizycznych, które zostały ukarane prowadząc pojazd własny bądź cudzy. Przy określaniu ceny za polisę OC ppm, którego właścicielem jest osoba fizyczna, punkty karne będą mogły zatem mieć zastosowanie.

Co w sytuacji, kiedy właścicielem auta jest osoba prawna (np. spółka akcyjna)?

W takim przypadku określenie ceny z uwzględnieniem parametru punktów karny będzie bardzo utrudnione. Dlatego też należy mieć świadomość tylko częściowej skuteczności tych przepisów.

Dodatkowo dochodzi element jakości informacji o punktach karnych. Czy jednakową wagę będą miały przyznane kierującemu/właścicielowi pojazdu punkty karne za złe parkowanie, jak te za przekroczenie prędkości czy wymuszenia drogowe? Inne ryzyko stwarza użytkownik drogi, który notorycznie przekracza dopuszczalne prędkości na drodze, niż ten który w sposób niewłaściwy zaparkował auto. Wskazane byłoby uwzględnienie tych parametrów w kalkulacji składki. 

Należałoby się zastanowić również, czy określanie ceny za polisy OC ppm z uwzględnieniem punktów karnych to obligo czy dobra wola ubezpieczyciela? A jeśli obligo, to czy towarzystwo ubezpieczeniowe nie powinno nagradzać zniżkami kierowców bezpiecznie poruszających się po drogach (bez kar i grzywien).

Piotr Okrasa, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Grupa Brokerska Quantum Sp. z o.o.

 

 

 

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa