Aktualności

SARS-CoV-2 – Informacja dla Klientów

SARS-CoV-2 – Informacja dla Klientów

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszoną przez WHO pandemią koronawirusa Zarząd naszej Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu kilku zmian organizacyjnych, które obrazuje infografika zamieszczona obok. Uprzejmie Państwa prosimy o zapoznanie się z nią.

 

Prosimy Państwa również o stosowanie się do zaleceń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa