Aktualności

SARS-CoV-2 – Informacja dla Klientów

SARS-CoV-2 – Informacja dla Klientów

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszoną przez WHO pandemią koronawirusa Zarząd naszej Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu kilku zmian organizacyjnych, które obrazuje infografika zamieszczona obok. Uprzejmie Państwa prosimy o zapoznanie się z nią.

 

Prosimy Państwa również o stosowanie się do zaleceń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny.