Aktualności

Sejm uchwalił ustawę o PPK

Sejm uchwalił ustawę o PPK

W dniu 04.10.2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (zwane dalej PPK), która nakłada na pracodawców obowiązek utworzenia powszechnego, prywatnego systemu oszczędzania na emeryturę. Ustawa wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

Składki na PPK będą pochodzić ze środków pracodawcy, pracownika oraz dopłat ze strony państwa. PPK będą prowadzone przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Zakłady Ubezpieczeń i Powszechne Towarzystwa Emerytalne.

Ustawa zakłada obowiązek utworzenia PPK wg poniższego harmonogramu:

 • przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób – obowiązek utworzenia od 01.07.2019 r.
 • przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 osób – obowiązek utworzenia od 01.01.2020 r.
 • przedsiębiorstwa zatrudniające od 20 do 49 osób – obowiązek utworzenia od 01.07.2020 r.
 • przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 1 pracownika oraz jednostki budżetowe – obowiązek utworzenia od 01.01.2021 r.

Ustawa przewiduje składki obowiązkowe i dobrowolne:

 • składki pracodawcy:
  • obowiązkowa 1,5% wynagrodzenia brutto,
  • dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia brutto, czyli do 4% łącznie.
 • składki pracownika:
  • obowiązkowa 2% wynagrodzenia brutto (0,5% w przypadku pracowników osiągających wynagrodzenie niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę),
  • dodatkowa do 2% wynagrodzenia brutto, czyli do 4% łącznie.

Uczestnik programu otrzyma również z budżetu państwa składkę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł po spełnieniu określonych warunków.

Wszyscy pracownicy od 18-go do 55-go roku życia będą automatycznie co 4 lata zapisywani do programu z możliwością rezygnacji. Pracownicy pomiędzy 55-tym a 70-tym rokiem życia będą mogli dobrowolnie przystąpić do programu. Osoby po 70-tym roku życia nie będą miały możliwości uczestnictwa w programie.

Powyższe założenia wynikają z projektu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych z dnia 4 października 2018 r.

Podkreślamy, że obecne zapisy nie zostały jeszcze ustanowione przez prawo oraz niektóre założenia projektu Ustawy mogą ulec zmianie.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa