Aktualności

Szkody z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie Ukrainy

Szkody z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie Ukrainy

Każdy pojazd poruszający się po polskich drogach podlega ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie powinien posiadać również właściciel pojazdu zarejestrowanego na terenie Ukrainy. Oprócz poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC ppm, ukraiński kierowca zobowiązany jest do legitymowania się polisą zielonej karty (zwana ZK). Dokument ZK jest potwierdzeniem, że ukraińskie towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje szkody spowodowane przez kierującego takim pojazdem za granicą. Polisa ZK jest wydawana przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawarta jest polisa OC ppm.

W sytuacji kiedy posiadacz ukraińskiego pojazdu nie dysponuje polisą ZK, powinien wykupić polisę ubezpieczenia OC granicznego. Polisa taka wystawiana jest przez ubezpieczyciela działającego w Polsce. W odróżnieniu od polisy ZK, polisa OC granicznego ważna jest min. 30 dni do 12 miesięcy.

Z uwagi na panującą sytuację i konflikt zbrojny, część towarzystw ubezpieczeniowych zadeklarowała wsparcie dla osób uciekających po 24 lutego z terytorium Ukrainy i bezpłatne ubezpieczenie OC graniczne. Są nimi:

  • STU ERGO HESTIA SA
  • PZU SA
  • TUiR WARTA SA
  • TUiR ALLIANZ POLSKA SA

A jeśli dojdzie do zdarzenia, kolizji czy wypadku drogowego z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie Ukrainy?

  • Jeśli kierujący pojazdem ukraińskim posiadał polisę OC granicznej, szkodę w celu jej likwidacji należy zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego, które wystawiło ten dokument na terenie Polski.
  • W sytuacji gdy polisa ubezpieczenia granicznego nie jest ważna, szkodę taką należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela, które prowadzi działalność w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  • Jeśli kierujący pojazdem posiadał międzynarodowy dowód zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC (czyli ZK), należy sprawdzić np. za pośrednictwem Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych korespondenta, który reprezentuje ukraińskiego ubezpieczyciela na terenie Polski. Posiadając numer rejestracyjny pojazdu, nazwę ubezpieczyciela oraz numer polisy ZK jesteśmy w stanie to ustalić.
  • Jeśli nie ma możliwości ustalenia korespondenta na terenie Polski, szkodę należy skierować do PZU SA czy też TUiR WARTA SA, które pełnią funkcję agenta PBUK.
Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa