Ubezpieczenia grupowe oraz pakiety medyczne

Ubezpieczenia grupowe oraz pakiety medyczne dla firm w 6 krokach

Zainteresowanie usługami z zakresu ubezpieczeń grupowych (zdrowotnych i na życie) stale rośnie. Naszym zadaniem jako brokera ubezpieczeniowego, jest doskonała znajomość rynku i wiedza jak umiejętnie zabezpieczyć indywidualne potrzeby naszych klientów i ich pracowników.

Na jakie elementy warto zwrócić uwagę przy doborze najlepszego ubezpieczenia grupowego i pakietów medycznych dla firmy?

1.Analiza potrzeb

Jakie są realne potrzeby pracowników? Najlepiej, kiedy zakres ubezpieczenia dostosowany jest do charakterystyki pracy czy średniej wieku naszego zespołu. Potrzeby pracowników biurowych i np. tych wykonujących pracę fizyczną, będą znacznie się różnić. Takie niuanse najlepiej ustalić podczas rozmów z doświadczonym brokerem ubezpieczeniowym

2. Opracowanie zakresu ubezpieczenia

Posiadając podstawowe informacje takie jak budżet (czyli maksymalna wysokość miesięcznej składki na osobę), finansowanie (czy składkę będzie finansował sam pracownik czy pracodawca) oraz potrzeby pracowników, przystępujemy do opracowania najlepszego zakresu ubezpieczenia. W przygotowanej ofercie wyróżniamy: sumy ubezpieczeń, zakresy świadczeń, odstępstwa od ogólnych warunków czy zniesienie karencji.

3. Znalezienie najlepszej oferty

Na podstawie analizy Państwa potrzeb negocjujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i providerami medycznymi ofertę odpowiadającą Państwa oczekiwaniom. Najlepsza oferta zostaje przedstawiona w rekomendacji.

4. Wdrożenie ubezpieczenia grupowego/medycznego

Po wyborze oferty pozostaje jeszcze jedna bardzo ważna kwestia dotycząca wdrożenia programu. Każdy z programów ma określoną partycypację pracowników (czyli wymaganą przez towarzystwo ubezpieczeniowe liczbę uczestników per wybrany pakiet). Nie jest oczywistym, że pozytywna decyzja zarządu jest równoznaczna z wdrożeniem oferty. Po podjęciu decyzji przez firmę o chęci przystąpienia do programu, rozpoczyna się proces zachęcenia pracowników do uczestnictwa w nim. Posiadając wieloletnie doświadczenie we wdrożeniach, przygotowujemy materiały promocyjne oraz przeprowadzamy spotkania z pracownikami, celem poinformowania o zaletach ubezpieczenia oraz rozwiania wszelkich wątpliwości i pytań.

6. Obsługa klienta

Niezmiernie ważne jest, aby wybrać brokera ubezpieczeniowego, który wspiera firmę przez cały okres trwania opieki ubezpieczeniowej. Ta obsługa jest kluczowa w chwili wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego i ścieżki zgłaszania roszczeń, ale też zmian danych czy rezygnacji pracownika z ubezpieczenia. Dobry broker ubezpieczeniowy zapewnia kompleksowe wsparcie i obsługę pracowników, aby odciążyć klienta i jego dział kadrowy czy administracyjny z dodatkowych obowiązków.

7. Raport roczny

Na życzenie klienta przygotowujemy raport z przebiegu ubezpieczenia, ilości ubezpieczonych pracowników, rezygnacji z pakietów i szkodowości, aby odpowiednio przygotować się do wznowień programów i wprowadzenia potencjalnych zmian.

 

Warto wspomnieć, że grupowe ubezpieczenie na życie oraz pakiety medyczne stanowią obecnie bardzo pożądany benefit pracowniczy, co sprawia, że pracodawca, który umożliwia swoim pracownikom oraz członkom ich rodzin przystąpienie do programów, buduje swój pozytywny wizerunek oraz stwarza pozapłacową przewagę na rynku pracy. Poprzez dobrze skonstruowane ubezpieczenie na życie pomagamy Klientom również wywiązać się z obowiązków socjalnych względem pracowników, takich jak np. zapewnienie odprawy pośmiertnej w przypadku zgonu pracownika.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym audycie i konsultacjach na temat programów opieki medycznej i ubezpieczeń grupowych dla firm. Więcej.

Masz pytania?

Nasz zespół specjalistów rozwieje wszelkie wątpliwości. Zachęcamy do kontaktu!

tel.:42 253 80 06
email: kontakt@quantum-broker.pl

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa