Aktualności

Ubezpieczenie od odpowiedzialności karno-skarbowej dla księgowych

Ubezpieczenie od odpowiedzialności karno-skarbowej dla księgowych

9 czerwca przypada Dzień Księgowego – życzymy wszystkiego najlepszego, wszystkim wykonującym ten niezwykle odpowiedzialny zawód!

Nadzór nad sferą finansową w firmie wiąże się z dużą odpowiedzialnością, w tym także z odpowiedzialnością karnoskarbową i cywilną. W świetle częstych zmian i aktualizacji obowiązujących przepisów, coraz częściej zdarzają się kontrole, które mogą skutkować zarzutami w kierunku osób bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialnych za czynności księgowe lub zarządcze oraz nadzorcze w obszarze finansowo-księgowym.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności karno-skarbowej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów – na polskim rynku dostępne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, powszechnie zwane ubezpieczeniem karno-skarbowym, którego adresatami są m.in. księgowi, dyrektorzy finansowi, członkowie zarządu, prokurenci, pracownicy działów księgowych i płacowych.

Ubezpieczenie karno-skarbowe oprócz ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone pracodawcy lub osobom trzecim, pokryje koszty obrony w razie postawienia zarzutów z Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS) oraz zapewni refundację wszelkiego rodzaju kar, grzywien lub mandatów przewidzianych w KKS – może zawierać również szereg dodatkowych rozwiązań budujących kompleksową ochronę.

OC dla biur rachunkowych

Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zobligowany jest do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, której suma ubezpieczeniowa określona została na 10 000 euro. Należy jednak pamiętać, że w razie szkody, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko do wysokości tej sumy, a to często okazuje się niewystarczające.

Nadwyżkowe ubezpieczenie dla biura rachunkowego daje możliwość uzupełnienia niskiej sumy ubezpieczenia, nawet ponad 1.000.000 zł, dodatkowo pozwala ubezpieczyć czynności nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC, takie jak:

  • prowadzenie ksiąg podatkowych,
  • sporządzanie zeznań i deklaracji.
  • obliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i US oraz dofinansowań.

Grupa Brokerska Quantum udziela wsparcia na niemal każdym etapie postępowania w sprawie likwidacji szkody w kontaktach z Ubezpieczycielem, w tym w zakresie interpretacji pokrycia ubezpieczeniowego oraz udzielania porad na temat zasad zgłoszenia informacji, roszczenia etc. do Ubezpieczyciela.

W ostatnim czasie nasz zespół uzyskał dla klienta odszkodowanie w wysokości 1 250 000 zł w związku z nieterminowym i błędnym naliczeniem VATu i wiążącymi się z tym odsetkami. 

Zachęcamy do kontaktu.

 

 

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa