Aktualności

Upadłość ubezpieczyciela, co dalej?!

Upadłość ubezpieczyciela, co dalej?!

W świetle ostatnich wydarzeń w Rumunii, w związku z upadłością City Insurance – największego gracza wśród zakładów ubezpieczeń na lokalnym rynku, z 20% udziałem w rynku i 45% w segmencie OC, opowiemy o najważniejszych kwestiach w związku z upadłością zakładu ubezpieczeń.  

Rumuński ubezpieczyciel nie spełniał wskaźników wypłacalności i nie wypełniał swoich zobowiązań, dlatego Rumuńska Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na prowadzenia działalności. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych informuje, że roszczenia potencjalnych wierzycieli City Insurance można kierować do rumuńskiego Funduszu Gwarancyjnego dla Ubezpieczających –  https://www.fgaromania.ro/en/contact-2/

Co się stanie, jeśli upadnie ubezpieczyciel?

W przypadku upadku zakładu ubezpieczeń w Polsce, rolę gwaranta przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który przejmuje odpowiedzialność po upadłym towarzystwie ubezpieczeniowym. Osoby mające ubezpieczenie OC komunikacyjne, UFG wypłaci 100% należnego świadczenia, czyli:

  • 5 210 000 euro – w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  • 1 050 000 euro – w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Trzeba pamiętać o tym, że po ogłoszeniu upadłości zakładu ubezpieczeń nasza aktualna umowa OC komunikacyjnego ulega rozwiązaniu z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491);

Warto jednak podkreślić, że obecnie upadłość zakładu ubezpieczeniowego w Polsce jest o wiele mniej prawdopodobna niż kilkanaście lat temu. Poprawa bezpieczeństwa polega m. in. z dokładniejszym nadzorem nad kondycją finansową ubezpieczycieli oraz większym doświadczeniu towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku. Dane Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że ostatnia upadłość ubezpieczyciela w Polsce miała miejsce ponad 20 lat temu. Po 2000 roku z krajowego rynku zniknęło prawie trzydziestu innych ubezpieczycieli. Te zmiany były jednak spowodowane likwidacją spółek albo połączeniem ich z innymi podmiotami – ostatni świeży przykład połączenia zakładów ubezpieczeniowych to połączenie UNIQA TU S.A. z TUiR AXA S.A.

Ostatnim przypadkiem upadłości zakładu ubezpieczeń działającym na terenie Polski, była historia Gefion Insurance A/S. Gefion był duńskim towarzystwem ubezpieczeniowym, które działało w Danii i było upoważnione do prowadzenia działalności na terenie UE. W dniu 7 czerwca 2021 roku duński Sąd Morski i Gospodarczy ogłosił upadłość Gefiona. Więcej informacji znajdziemy w artykule KNF:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_ogloszeniu_upadlosci_Gefion_73753.pdf 

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa