Aktualności

zmiana wysokości Kar za brak OC komunikacyjnego w 2020 roku

zmiana wysokości Kar za brak OC komunikacyjnego w 2020 roku

Uwaga:

– UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) ma 3 lata na ukaranie właściciela za przerwę w posiadaniu umowy OC komunikacyjnego PPM (Posiadacza Pojazdu Mechanicznego) licząc od dnia 31.12 roku, w którym nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia pojazdu

– Wysokość kary naliczana jest według stawek na dzień stwierdzenia przerwy w ubezpieczeniu a nie według stawek obowiązujących w roku, w którym nie dopełniono obowiązku ubezpieczenia.