Aktualności

Zmiana wysokości kar za brak OC komunikacyjnego w 2021 roku

Zmiana wysokości kar za brak OC komunikacyjnego w 2021 roku

Uwaga:

  • UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) ma 3 lata na ukaranie właściciela za przerwę w posiadaniu umowy OC komunikacyjnego PPM (Posiadacza Pojazdu Mechanicznego) licząc od dnia 31.12 roku, w którym nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia pojazdu
  • Wysokość kary naliczana jest według stawek na dzień stwierdzenia przerwy w ubezpieczeniu a nie według stawek obowiązujących w roku, w którym nie dopełniono obowiązku ubezpieczenia.