Aktualności

Zmiana wysokości kar za brak OC komunikacyjnego w 2021 roku

Zmiana wysokości kar za brak OC komunikacyjnego w 2021 roku

Zgodnie z przepisami, każdy kierowca w Polsce jest zobowiązany do ubezpieczenia posiadanego pojazdu mechanicznego. Za brak ważnej polisy grożą konsekwencje finansowe. Ile wynosi kara za brak OC w 2021 roku?

  • UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) ma 3 lata na ukaranie właściciela za przerwę w posiadaniu umowy OC komunikacyjnego PPM (Posiadacza Pojazdu Mechanicznego) licząc od dnia 31.12 roku, w którym nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia pojazdu
  • Wysokość kary naliczana jest według stawek na dzień stwierdzenia przerwy w ubezpieczeniu a nie według stawek obowiązujących w roku, w którym nie dopełniono obowiązku ubezpieczenia.
Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa