Aktualności

Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym

Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym

Z dniem 1 października 2018 roku, w związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2018 roku), prowadzący pojazd nie ma obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego oraz certyfikatu ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Sugerujemy jednak, aby kopia polisy lub zdjęcie w telefonie komórkowym było w Państwa posiadaniu, na wypadek ewentualnej szkody. Takie rozwiązanie pozwoli niejednokrotnie na uniknięcie długotrwałego oczekiwania na policję i spisanie obustronnego oświadczenia.

Obowiązek posiadania dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC, pozostaje nadal wymaganym przy załatwianiu formalności m.in.:

  • w Stacjach Kontroli Pojazdów,
  • podczas sprzedaży pojazdu,
  • podczas wyjazdu zagranicznego.

Od 1 października 2018 roku w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego uprawniony organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym.

Bez zmian pozostaje kwestia posiadania prawa jazdy oraz dowodu osobistego (brak każdego z dokumentów, będzie powodował nałożenie mandatu karnego w wysokości 50 zł za każdy brakujący dokument).

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa