Ubezpieczenia grupowe na życie

Ubezpieczenia grupowe na życie

Każdy z nas czuje się odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich oraz chce zabezpieczyć się finansowo w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Jest to niezmienny powód rosnącego zainteresowania ubezpieczeniami na życie.

Od początku powstania Grupy Brokerskiej Quantum Sp. z o.o. zajmujemy się opracowywaniem programów ubezpieczeń grupowych – w szczególności grupowych ubezpieczeń na życie, które powstały w odpowiedzi na potrzeby zakładów pracy i ich pracowników. Zapewniają one ochronę życia i zdrowia oraz stanowią pomoc finansową dla właścicieli firm, ich pracowników, jak również najbliższych członków rodziny. Zaproponowane przez nas rozwiązania zapewnią przede wszystkim wypłatę świadczeń w przypadku wystąpienia zgonu ubezpieczonego lub członków jego rodziny, wystąpienia skutków nieszczęśliwego wypadku np. trwałego uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy czy pobytu w szpitalu. Rekomendujemy naszym Klientom szeroki zakres ubezpieczeń dopasowany do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki branży w jakiej funkcjonują, np. poprzez rozszerzenie ochrony o dodatkowe klauzule, tj. wystąpienie poważnego zachorowania, operacje chirurgiczne czy leczenie specjalistyczne.

Warto wspomnieć, że obecnie grupowe ubezpieczenie na życie stanowi bardzo oczekiwany benefit pracowniczy, co sprawia, że pracodawca, który umożliwia swoim pracownikom oraz członkom ich rodzin przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie, buduje swój pozytywny wizerunek, stwarza pozapłacową przewagę na rynku pracy. Poprzez dobrze skonstruowane ubezpieczenie na życie pomagamy Klientom również wywiązać się z obowiązków socjalnych względem pracowników, takich jak np. zapewnienie odprawy pośmiertnej w przypadku zgonu pracownika.

Nasza niezawodność i dyspozycyjność gwarantowana jest przez cały okres trwania umów ubezpieczenia. W ramach współpracy oferujemy Państwu kompleksową obsługę obejmującą audyt aktualnie obowiązujących umów ubezpieczenia oraz szczegółową analizę potrzeb Klienta. Nasze doradztwo w zakresie tworzenia najbardziej odpowiednich konstrukcji ubezpieczenia dopasowujemy do specyfiki działalności, branży Klienta oraz struktury zatrudnionej kadry pracowniczej. W ramach współpracy otrzymają Państwo rekomendację w zakresie wskazania najkorzystniejszego programu grupowego ubezpieczenia popartą przeprowadzoną analizą rynku uwzgledniającą renomę ubezpieczycieli, standard likwidacji szkód, kondycję finansową itd. Dodatkowo mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakresie wdrożenia programu poprzez organizację akcji marketingowych i spotkań z pracownikami. Przez cały okres trwania umowy będą mieli Państwo zapewnione wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb i wskazań, dzięki wyznaczeniu  opiekunów, którzy będą do dyspozycji Państwa jak i Państwa pracowników. Rozpoczęcie z nami współpracy wiąże się również z otrzymaniem wsparcia w procesie likwidacji szkód i pomocy przy uzyskaniu wypłat spornych świadczeń.

Od lat systematycznie rozbudowujemy zespół odpowiedzialny za ten obszar dynamicznie zmieniającego się rynku ubezpieczeniowego, pozyskując specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeń na życie. Możliwość współpracy ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi dostępnymi na rynku, doskonała znajomość branży i dostępnych produktów ubezpieczeniowych pozwala zaoferować Państwu maksymalne bezpieczeństwo oferowanych produktów, wynegocjowanie najkorzystniejszego zakresu oraz sum ubezpieczenia przy jak najniższej wysokości składki.