Ubezpieczenia zdrowotne i pakiety medyczne

Ubezpieczenia zdrowotne i pakiety medyczne

Zainteresowanie Klientów usługami z zakresu prywatnej opieki medycznej stale rośnie. Produkty te mają za zadanie wspomagać ochronę zdrowia pracownika i jego najbliższych.

Celem Grupy Brokerskiej Quantum Sp. z o.o. jest profesjonalna pomoc w zakresie stworzenia oraz wdrożenia najlepszego rozwiązania. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom przedstawimy optymalny pakiet opieki medycznej, z uwzględnieniem wysokiego standardu świadczenia usług.

Świadcząc usługi brokerskie wspomagamy Państwa w zakresie wyboru najlepszego programu grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Dokonujemy analiz, porównujemy najlepsze rozwiązania na rynku i koordynujemy proces wdrożenia umowy ubezpieczenia zdrowotnego. Wszystko po to, by udało się uzyskać jak najkorzystniejszy zakres opieki medycznej, przy adekwatnej wysokości składki.

W zakresie prywatnej opieki medycznej możemy zaoferować program w formie abonamentu medycznego we współpracy z wybranym oferentem obecnym na rynku usług medycznych lub program ubezpieczeń zdrowotnych u jednego z przedstawiających ofertę ubezpieczycieli.

W ramach pakietu opieki medycznej znajdują się konsultacje lekarza pierwszego kontaktu, a także lekarzy specjalistów, podstawowe zabiegi, badania diagnostyczne oraz obrazowe. W razie potrzeby negocjujemy rozszerzenie zakresu o dodatkowe usługi, tj. wizyty domowe, pakiety szczepień, przeglądy stanu zdrowia oraz kompleksowe usługi szpitalne, rehabilitacyjne czy stomatologiczne.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo podnieść atrakcyjność swoich ofert pracy, poprzez rozszerzenie zakresu benefitów pracowniczych. Posiadanie dobrze dopasowanego programu grupowych ubezpieczeń zdrowotnych przyczynia się niewątpliwie do zmniejszenia absencji wśród pracowników oraz daje możliwość wczesnego diagnozowania poważnych chorób oraz podjęcia szybkiego i skutecznego leczenia.

Stworzenie takiego kompleksowego programu przyczynia się również do zmniejszenia nakładu pracy w działach kadr i księgowości. Umowy tego typu mogą stanowić uzupełnienie lub alternatywę dla opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i w połączeniu z badaniami z zakresu medycyny pracy pozwalają na kontrolę kosztów po stronie pracodawcy.