Aktualności

Kosztowny cyber problem

Od początku 2020 roku cały świat mierzy się ze zwiększającymi się falami cyberataków, w szczególności dotyczących ransomware. To złośliwe oprogramowanie zaszyfrowuje dane i dostęp do systemów informatycznych, oferując klucz deszyfrujący po zapłacie okupu, najczęściej w postaci bitcoinów.

CEEB – nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości

W dniu 1 lipca 2021 r. zostanie uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (tzw. CEEB), która została stworzona w celu poprawy jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji...

Dedykowany program jako efekt pracy brokera

Od początku 2020 roku cały świat mierzy się ze zwiększającymi się falami cyberataków, w szczególności dotyczących ransomware. To złośliwe oprogramowanie zaszyfrowuje dane i dostęp do systemów informatycznych, oferując klucz deszyfrujący po zapłacie okupu, najczęściej w postaci bitcoinów.

Nowy wygląd Zielonej Karty

Z dniem 01 lipca 2021 ulega zmianie wygląd druku Zielonej Karty.

Zmiana wysokości kar za brak OC komunikacyjnego w 2021 roku

Zgodnie z przepisami, każdy kierowca w Polsce jest zobowiązany do ubezpieczenia posiadanego pojazdu mechanicznego. Za brak ważnej polisy grożą konsekwencje finansowe. Ile wynosi kara za brak OC w 2021 roku?...

Możliwe zmiany terminów zawarcia umów o wprowadzenie PPK

Polski Fundusz Rozwoju, jako podmiot wdrażający program Pracowniczych Planów Kapitałowych zwrócił się do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju o wydłużenie II etapu wdrażania PPK dla firm zatrudniających co najmniej  50...

SARS-CoV-2 – Informacja dla Klientów

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszoną przez WHO pandemią koronawirusa Zarząd naszej Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu kilku zmian organizacyjnych, które obrazuje infografika zamieszczona obok. Uprzejmie Państwa prosimy o zapoznanie...

Nowa lokalizacja Oddziału GBQ w Katowicach

Informujemy, że od dnia 1 marca br. biuro Grupy Brokerskiej Quantum Sp. z o.o. Oddział w Katowicach znajduje się w nowej lokalizacji: ul. 73 Pułku Piechoty 7A 40-496 Katowice Jednocześnie...

Ucieczka z miejsca wypadku

Za ucieczkę z miejsca zdarzenia może zostać uznane odjechanie z miejsca stłuczki przez sprawcę, który niewystarczająco zadbał o poinformowanie posiadacza pozostawionego na parkingu uszkodzonego pojazdu o swoich danych. Nagłośniona przez...

Pracownicze Plany Kapitałowe

Przypominamy, że z dniem 12 listopada 2019r. dla pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób, mija termin na podpisanie umowy o prowadzenie PPK. Niedotrzymanie terminu może skutkować nałożeniem kar zgodnie z zapisami...