Aktualności

Nowy wygląd Zielonej Karty

Z dniem 01 lipca 2021 ulega zmianie wygląd druku Zielonej Karty.

Zmiana wysokości kar za brak OC komunikacyjnego w 2021 roku

Zgodnie z przepisami, każdy kierowca w Polsce jest zobowiązany do ubezpieczenia posiadanego pojazdu mechanicznego. Za brak ważnej polisy grożą konsekwencje finansowe. Ile wynosi kara za brak OC w 2021 roku?...

Możliwe zmiany terminów zawarcia umów o wprowadzenie PPK

Polski Fundusz Rozwoju, jako podmiot wdrażający program Pracowniczych Planów Kapitałowych zwrócił się do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju o wydłużenie II etapu wdrażania PPK dla firm zatrudniających co najmniej  50...

SARS-CoV-2 – Informacja dla Klientów

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszoną przez WHO pandemią koronawirusa Zarząd naszej Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu kilku zmian organizacyjnych, które obrazuje infografika zamieszczona obok. Uprzejmie Państwa prosimy o zapoznanie...

Nowa lokalizacja Oddziału GBQ w Katowicach

Informujemy, że od dnia 1 marca br. biuro Grupy Brokerskiej Quantum Sp. z o.o. Oddział w Katowicach znajduje się w nowej lokalizacji: ul. 73 Pułku Piechoty 7A 40-496 Katowice Jednocześnie...

Ucieczka z miejsca wypadku

Za ucieczkę z miejsca zdarzenia może zostać uznane odjechanie z miejsca stłuczki przez sprawcę, który niewystarczająco zadbał o poinformowanie posiadacza pozostawionego na parkingu uszkodzonego pojazdu o swoich danych. Nagłośniona przez...

Pracownicze Plany Kapitałowe

Przypominamy, że z dniem 12 listopada 2019r. dla pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób, mija termin na podpisanie umowy o prowadzenie PPK. Niedotrzymanie terminu może skutkować nałożeniem kar zgodnie z zapisami...

zmiana wysokości Kar za brak OC komunikacyjnego w 2020 roku

Uwaga: - UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) ma 3 lata na ukaranie właściciela za przerwę w posiadaniu umowy OC komunikacyjnego PPM (Posiadacza Pojazdu Mechanicznego) licząc od dnia 31.12 roku, w którym...

Uwaga na fałszywe maile!

Szanowni Państwo, Ostrzegamy o trwającej kampanii hakerów, w której rozsyłane są wiadomości e-mail z niebezpiecznymi załącznikami. Załączniki (zazwyczaj w formacie .doc lub w formie linków) zawierają wirusy, dzięki którym przestępcy...

20-lecie Grupy Brokerskiej Quantum

20 lat temu nadaliśmy realny kształt naszym marzeniom i pasji, ustaliliśmy wspólne cele, do których konsekwentnie dążymy każdego dnia.