Aktualności

20-lecie Grupy Brokerskiej Quantum

20 lat temu nadaliśmy realny kształt naszym marzeniom i pasji, ustaliliśmy wspólne cele, do których konsekwentnie dążymy każdego dnia.

Sejm uchwalił ustawę o PPK

W dniu 04.10.2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (zwane dalej PPK), która nakłada na pracodawców obowiązek utworzenia powszechnego, prywatnego systemu oszczędzania na emeryturę. Ustawa wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym

Z dniem 1 października 2018 roku, w związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2018 roku), prowadzący pojazd nie ma obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego oraz certyfikatu ubezpieczenia OC komunikacyjnego.