Aktualności

Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym

Z dniem 1 października 2018 roku, w związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2018 roku), prowadzący pojazd nie ma obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego oraz certyfikatu ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa