Aktualności

Ucieczka z miejsca wypadku

Za ucieczkę z miejsca zdarzenia może zostać uznane odjechanie z miejsca stłuczki przez sprawcę, który niewystarczająco zadbał o poinformowanie posiadacza pozostawionego na parkingu uszkodzonego pojazdu o swoich danych. Nagłośniona przez...

Pracownicze Plany Kapitałowe

Przypominamy, że z dniem 12 listopada 2019r. dla pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób, mija termin na podpisanie umowy o prowadzenie PPK. Niedotrzymanie terminu może skutkować nałożeniem kar zgodnie z zapisami...

zmiana wysokości Kar za brak OC komunikacyjnego w 2020 roku

Uwaga: - UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) ma 3 lata na ukaranie właściciela za przerwę w posiadaniu umowy OC komunikacyjnego PPM (Posiadacza Pojazdu Mechanicznego) licząc od dnia 31.12 roku, w którym...

Uwaga na fałszywe maile!

Szanowni Państwo, Ostrzegamy o trwającej kampanii hakerów, w której rozsyłane są wiadomości e-mail z niebezpiecznymi załącznikami. Załączniki (zazwyczaj w formacie .doc lub w formie linków) zawierają wirusy, dzięki którym przestępcy...

20-lecie Grupy Brokerskiej Quantum

20 lat temu nadaliśmy realny kształt naszym marzeniom i pasji, ustaliliśmy wspólne cele, do których konsekwentnie dążymy każdego dnia.

Sejm uchwalił ustawę o PPK

W dniu 04.10.2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (zwane dalej PPK), która nakłada na pracodawców obowiązek utworzenia powszechnego, prywatnego systemu oszczędzania na emeryturę. Ustawa wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym

Z dniem 1 października 2018 roku, w związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2018 roku), prowadzący pojazd nie ma obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego oraz certyfikatu ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa